Сагындык

Лента Сагындык

Таласка саякат

Баатыр Манас жердеген Талас өрөөнү жөнүндө азыноолак кеп . Кыргызстандын 7 облусун кыдырып чыгам деген балалык кыялдарымдын бири орундалып , кыш мезгилинин алгачкы айында...

Ала-Тоодон Маскөөгө карай…

21-кылымдын 20-жылынын аягында тагдыр дарыясында аккан кеме сыяктуу миңдеген, жок миллиондогон жердештерим сыяктуу дүйнөдөгү эң чоң деп эсептелинген мамлекеттин борборуна мен да келдим. Алгач...

Контентчи

© 2022 Контентчи