Сайтты колдонуу келишими

Бул келишим, ресурстагы(«Контентчи» сайтындагы) материалдарды колдонуу маданиятын жана эрежелерин бекитет. Сайтты колдонууну улантуу менен сиз төмөнкү эрежелерге макул экениңизди тастыктайсыз. Бул келишим эскертүүсүз өзгөрүлүп кетиши мүмкүн, же азыркы учурда өзгөрүлүп жатат.

  1. Сайттагы материалдарды жеке колдонуу үчүн гана уруксат берилет. Башка максаттар үчүн, сайттын Администраторунун жазма уруксааты аркылуу гана колдонуу мүмкүн.
  2. Тармактын колдонуучусу сайттын материалдарын жарым-жартылай же толугу менен өзгөртүп, жарыялап же башка веб-сайттарга таратууга укугу жок.

Контентчи

© 2024 Контентчи