Сайтты колдонуу келишими

Бул келишим, ресурстагы(«Контентчи» сайтындагы) материалдарды колдонуу маданиятын жана эрежелерин бекитет. Сайтты колдонууну улантуу менен сиз төмөнкү эрежелерге макул экениңизди тастыктайсыз. Бул келишим эскертүүсүз өзгөрүлүп кетиши мүмкүн, же азыркы учурда өзгөрүлүп жатат.

  1. Сайттагы материалдарды жеке колдонуу үчүн гана уруксат берилет. Башка максаттар үчүн, сайттын Администраторунун жазма уруксааты аркылуу гана колдонуу мүмкүн.
  2. Тармактын колдонуучусу сайттын материалдарын жарым-жартылай же толугу менен өзгөртүп, жарыялап же үчүнчү тараптарга таратууга укугу жок.
Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.