Сайтты колдонуу келишими

Бул келишим, ресурстагы(«Контентчи» сайтындагы) материалдарды колдонуу маданиятын жана эрежелерин бекитет. Сайтты колдонууну улантуу менен сиз төмөнкү эрежелерге макул экениңизди тастыктайсыз. Бул келишим эскертүүсүз өзгөрүлүп кетиши мүмкүн, же азыркы учурда өзгөрүлүп жатат.

  1. Сайттагы материалдарды жеке колдонуу үчүн гана уруксат берилет. Башка максаттар үчүн, сайттын Администраторунун жазма уруксааты аркылуу гана колдонуу мүмкүн.
  2. Тармактын колдонуучусу сайттын материалдарын жарым-жартылай же толугу менен өзгөртүп, жарыялап же үчүнчү тараптарга таратууга укугу жок.
Мыкты! Сиз Контентчиге ийгиликтүү катталдыңыз.
Great! Next, complete checkout for full access.
Кайта кош келдиңиз! Сиз ийгиликтүү кирдиңиз.
Ийгилик! Сиздин аккаунтуңуз толук активделди, эми сизге баардык контент жеткиликтүү.