Atai Anarbek uulu

Лента Atai Anarbek uulu

Баласагын шаары Кочкор өрөөнүндөбү?

I. Жер алдындагы күмбөз…. 1129-жылы Карахандар каганатын Каракытайлар басып алып Батыш Ляо династиясын түптөшөт. Баласагынды өздөрүнүн  ордосу кылышат. Бир кылымга жакын убакыт дооран сүргөн...

Ысык-Көл илгерки карталарда жана жазмаларда.

Ысык-Көл кыргыз эли үчүн Ыйык жер, Ысык көл кыргыз жеринин бермети. Илгерки карталарда жана жазмаларда Ысык-Көл – Туз-Көл, Темур (Тумар)-Көл, Темурту-Нор, Тунук-Көл , Искөл...

ЫРК БИТИК‎‎

𐰃𐰺𐰴 𐰋𐰃𐱅𐰃𐰏 ЫРК БИТИК Ырк Битик IX кылымга таандык, байыркы Кыргыз жазуусу менен жазылган 65 Ырктан турган чыгарма. Чыгарманын негизин табийгат, турмуш-тиричилик, жаратылыштагы кубулуш-окуялар...

КЫРГЫЗ ДҮЙНӨ ТААНЫМЫ

Кудайга ишенүү үчүн дин тутуу шарт эмес, Кудайга динсиз ишен! Осмон түрктөрүнөн чыккан тарыхчы Сейф ибн Мухаммед ал-Хереви 1582-жылы жазган эмгегинде кыргыздар жөнүндө минтип...

ЖАЙЧЫЛЫК ЖАНА ЖАЙ ТАШ.

Ар бир элдин ѳзүнѳ таандык каада-салты, маданияты бар. Ал эми ошол маданияттын башаты чыгышта, маданий башат чыгыштан башталган. Кадимки элдик билимдер жана диний ишенимдер...

КЫРГЫЗ ЭЛИНИН УСТАЧЫЛЫГЫ.

Кыргыз эли илгертен эле кол өнөрчүлүктү аздектеген. Күндөлүк тиричиликке колдонгон буюм-тайымдардан тарта курал-жарак, шаймандарды жасаган иш билги усталар, колунан көөрү төгүлгөн уз-чеберлер болгон. Тарыхта...

Табыпчылык, тамыр кармап ооруну аныктоо.

Илгертеден кыргыз табыптары ооруну аныктоодо тамыр кармоо ыкмасын колдонушкан. Тамыр кармап ооруну аныктап адмдын ысык-суук же чарбысын экенин, мүнөзүн аныктай алган жана ошону менен...

Мумие тууралуу эмне билебиз?

Зооканын коңулундагы мумие. (сүрөт: Анарбек уулу Атай, 2015.09.25) Кыргызстанда адамдын эс алуусу, ден соолугун жакшыртуусу, саякатка чыгуу үчүн жагымдуу тоо климаты, минералдуу суулары, дары...

Контентчи

© 2023 Контентчи