Atai Anarbek uulu

Лента Atai Anarbek uulu

ЫРК БИТИК‎‎

𐰃𐰺𐰴 𐰋𐰃𐱅𐰃𐰏 ЫРК БИТИК Ырк Битик IX кылымга таандык, байыркы Кыргыз жазуусу менен жазылган 65 Ырктан турган чыгарма. Чыгарманын негизин табийгат, турмуш-тиричилик, жаратылыштагы кубулуш-окуялар...

КЫРГЫЗ ДҮЙНӨ ТААНЫМЫ

Кудайга ишенүү үчүн дин тутуу шарт эмес, Кудайга динсиз ишен! Осмон түрктөрүнөн чыккан тарыхчы Сейф ибн Мухаммед ал-Хереви 1582-жылы жазган эмгегинде кыргыздар жөнүндө минтип...

ЖАЙЧЫЛЫК ЖАНА ЖАЙ ТАШ.

Ар бир элдин ѳзүнѳ таандык каада-салты, маданияты бар. Ал эми ошол маданияттын башаты чыгышта, маданий башат чыгыштан башталган. Кадимки элдик билимдер жана диний ишенимдер...

КЫРГЫЗ ЭЛИНИН УСТАЧЫЛЫГЫ.

Кыргыз эли илгертен эле кол өнөрчүлүктү аздектеген. Күндөлүк тиричиликке колдонгон буюм-тайымдардан тарта курал-жарак, шаймандарды жасаган иш билги усталар, колунан көөрү төгүлгөн уз-чеберлер болгон. Тарыхта...

Табыпчылык, тамыр кармап ооруну аныктоо.

Илгертеден кыргыз табыптары ооруну аныктоодо тамыр кармоо ыкмасын колдонушкан. Тамыр кармап ооруну аныктап адмдын ысык-суук же чарбысын экенин, мүнөзүн аныктай алган жана ошону менен...

Мумие тууралуу эмне билебиз?

Зооканын коңулундагы мумие. (сүрөт: Анарбек уулу Атай, 2015.09.25) Кыргызстанда адамдын эс алуусу, ден соолугун жакшыртуусу, саякатка чыгуу үчүн жагымдуу тоо климаты, минералдуу суулары, дары...

Контентчи

© 2023 Контентчи