Контентчи котормочулар тобу

Дүйнө ойлору кыргыз тилинде

Лента Контентчи котормочулар тобу

Адамдардын сизге суктануусуна себеп болгон 9 тымызын нерсе

Эпсиз өспүрүм болгонум мени адамдын жүрүм-турумуна катуу кызыгууга мажбур кылды. Адамдар тез тыянак чыгарышат жана биз мындан пайдаланып, карым-катнашыбызды бекемдей алабыз. Бир аз кошумча...

Не только потребление: пять нестандартных торговых центров

Сегодня все больше горожан обращаются к осознанному потреблению, а модель торгового центра как главной точки притяжения любого района уходит в прошлое. Тем не менее, среди...

10 книг по архитектуре и урбанистике, которые научат понимать город

Автор: Юлия Кутырева Если все лекции лауреатов Притцкеровской премии на TED Talks давно просмотрены, все гиды по Москве давно прочитаны, а интерес к архитектуре и урбанистике не...

Apple логотиби кантип жаралган: алгачкы чындык.

Aplle логотибинин мааниси боюнча ар кандай легендалуу тарыхтар айтылып келет. Мисалы: информатиканын негиздөөчүсү Алан Тьюрингдин тиштелген алма колунда калып көз жумуусу, Адам менен Еванын...

Кризис кырдаалынын шарттарында өспүрүмдөргө эмоционалдык жактан колдоо көрсөтүүнүн алгоритми (Баткен)

Бул маалымат психологдор же ыктыярчылар (атайын психологиялык билими жок), аралыктан жана окуя болгон жерде жардам берип жаткандар үчүн жазылды. Профессионалдуу психологиялык жардам жок жерлерде...

Контентчи

© 2023 Контентчи