Гулира Калыкова

Донат: Гулира Калыкова

Лента Гулира Калыкова

Подкаст жаздырууда үйрөнчүктөрдүн каталары

Кийинкиге жылдырып коюу Амбициялуу максаттарды коюп, кызыктуу меймандарды чакыргандан качпаңыз. Эч  болбосо, болгону баш тартышат. Белгилүү бир инсанды мейманга чакыруу же жарнама берүүчүгө кайрылуу,...

Подкасттагы жарнама

Эң алгачкы подкаст 90-жылдардын башында, интернеттин өркүндөшү менен бирге чыга баштаган. Ал убакта “асинхрондук интернет радио” деп аталчу. Подкастинг көпкө чейин саналуу гана адамдын...

Контентчи

© 2022 Контентчи