Бакай Алмаз

Лента Бакай Алмаз

Тыптыйпыл болуунун каалгасында турам

Кээде адамдар сенин ичиңде “өлүшү” керек (экен). Ошого, түйшүгүм жеңилдесин деп, мен үчүн “өлө тургандардын” азасын алдын ала күтүп жүрөм. Жанымдан сууруп чыгара турчу...

Контентчи

© 2022 Контентчи