Askar Ernist

Лента Askar Ernist

АНГЛИС ТИЛИН ҮЙРӨНҮҮГӨ 5 СЕБЕП!

1. Англис тили эл аралык тилдердин бири болуп эсептелинет!Дүйнөдө ар бир бешинчи адам англис тилинде окуп жана аны түшүнө алат. Англис тили 400 миллиондон...

Кыдыр Чалуу

‌Таң агарып, айлана жымжырт салкын жел тоонун боорунда уктап жаткан Бегимкулдун бетинен сылап өттү. Колдору тарамыш, арыкчырай орто бойлуу, маңдайы жарык болгон 16жаштагы бала,...

Эненин мээрими

Күн кызарып батып жатат, айлананы акырындык менен көлөкө жаап түн кирип бара жаткан кез эле. Баягы эки бала кыткылыктап ойноп жатып курсактары ачкандан улам,...

Контентчи

© 2024 Контентчи