Gul Suiutbek

Лента Gul Suiutbek

Жалгыз дарак

Өскөн жери таштак, кум аралашкан талаанын ортосу…күндүн баардык нурлары Жалгыз даракка багытталган сыяктанат. Жамгырды, жааганда аптыгып, ачка калган адам сыяктуу, сууну болгон тамыры менен...

Таштанды…

Ыз-з-з-з деп ызылдап, башаламан учкан чымындардын үнүнөн улам, уктап жаткан жеринен көзүн ачып, бир саамга аларга тигиле карап, үнсүз жата берди…колун узатып, сөөмөйүн чымындардын...

Тирүүлүк

  Эртеңки күн менен жашайм. Бүгүнкү күнүм менен эмес… Пландарым баарысы эртеңкиге ылайыкталган, бүгүнкүгө эмес… Бүгүнкү менен ишим жок да, негизи, эртең тирүү болсом...

Контентчи

© 2024 Контентчи