Сиз өз укугуңузду билесизби?

Ар бир адам эч кандай айырмачылыгына,  расасына, терисинин түсүнө, жынысына,  тилине,  динине,  саясий же башка ынанымдарына, улуттук жана социалдык тегине  карабастан укуктарга жана баардык эркиндиктерге ээ. Бул нерсенин баардыгы жалпы коомчулук аркылуу кабыл алынган Адам укуктарынын жалпы декларациясында жазылган.

Адамдын эн биринчи ыйык, кол тийгиc укугу – бул жашоого болгон укугу. Аны эч ким тартып ала албайт, басмырлап, кемсинтүүгө моралдык укугу да жок. Ар бир адамга эркин тандоо укугу берилген. Кайда барып эс алат, ким менен жашайт, эмне тамак ичип, кимди сүйүп , кантип жашоосу ал ошол инсандын жеке тандоосу. Кандай машина айдап, кандай үйдө жашоосу , бизнес кылуусу анын  жеке мүлкө болгон укугу. Аны эч ким  тартып алууга жана мажбурлап кыйноосуна жол жок.

Адам укуктарынын ЖАЛПЫ ДЕКЛАРАЦИЯСЫ 1948-жылы, 10-декабрда кабыл алынган

Мамлекет тарабынан мыйзамда жазылган адам укуктары корголуусу керек. Адамдын жашоо укугу, саясий укугу, кыйноого жана мыйзамсыз камакка алынбашы, өз ой пикирин, эркин айтуусу, эркин жыйын, чогулуштарды өткөрүү, эмгек жана башка укуктары корголууга тийиш.

Өз жарандары үчүн бул укуктардын сакталышын кепилдөө бүгүн мамлекеттин фундаменталдык милдети болушу керек. Эгер аны мамлекет кепилдей албаса, ал жаран эл аралык денгээлде даттангыдай укугу бар.  

Эн негизгиси өз укугунду биле жүр. Өз укугунду коргоого аракеттен жана сакталуусу үчүн күрөш. Башкалардын укугун да сыйлай  жүр!

 • Биздин каттарга жазыл

  Сиз бул татынакайга туруштук бере албайсыз! Ал сизге жума-айлык жаңылыктарды алып келсин.

  *Эч спамсыз. Каалаган учурда баш тартсаңыз болот.
 • Контентчини колдоңуз. Эгер колуңуздан келсе, каалаган сумма менен бизди колдоп турсаңыз болот. Биз Контентчи ресурстарында дагы да көп жана пайдалуу маалыматтарды чыгарып турабыз. Рахмат.
 • Жарнама

 • Добавить комментарий

  Ваш адрес email не будет опубликован.

  Контентчи

  © 2022 Контентчи