Kalys Osmonov

Лента Kalys Osmonov

Криптоанархизм – жөнөтүүчүнүн дареги

Бул макалада ар кандай маалымат жеткирүү системаларындагы жөнөтүүчүнүн дареги же аты-жөнү тууралуу жана ага байланыштуу көйгөйлөр, ал көйгөйлөрдү чечүүчү ыкмалар жөнүндө айтып берем. Кайсы...

Криптоанархизм – бул эмне?

Биринчи эле ойго келген нерсе бул “анархия” болушу мүмкүн, коомдун баш аламан, мыйзамсыз, иретсиз түзүлүшү. Криптоанархизм болсо мыйзамды бузбайт, тескеринче, адамдын жеке маалыматын сактоо,...

Контентчи

© 2024 Контентчи