Конок Пост

Контентчи чыгармачыл конок-авторлору✍️

Лента Конок Пост

Түн ..

…..Бул күн бүтүп, эртеңкиге ооп турат…Же болбосо кечээки күн бүтүп, бүгүндүн босогосунда турабыз… Жымжырттыкты сүйгөн жаным, чексиздикке чөмүлүп, түндүн ырахатын жандүйнөмө сиңирип атам…Түндүн өзүнчө...

“Байлык колдун кири”

Мал-жаның батпай корооңо,Миллиардер болуп кетсең да.Куржунга батпай акчалар,Кудайга колуң жетсе да. Эл жетпеген укмуш чоң,Хан-Сарайды курсаң да.Алдыңа салып тулпарды,Алыстарга учсаң да. Ден-соолугуң болбосо ,Мал-дүйнондон...

Контентчи

© 2024 Контентчи