Raw форматы. NEF кеңейтмеси менен эксперимент.

Raw форматын көбүнчө сүрөтчүлөр бекеринен колдонбой келишет. Себеби, Raw файлы камеранын матрицасынан өзгөрүүсүз алынып, көп маалыматты камтыгандыктан, фотосүрөтөрдү өзгөртүүдө көп мүмкүнчүлүктөдү ачып берет.

Жалпак тил менен айткан болсок, Raw форматы JPEG форматынан өзгөчөлөнүп, камералык конвертациядан өтпөйт.

Кээ бир учурда аны "чийки файлдар" деп да атап коюшат.

Өндүрүүчү маркасына жараша, чийки файлдар көп түрлөргө ээ.
Википедия боюнча төмөндөгүдөй катнашта жабдууланышкан:

.arw, .srf, .sr2 — Sony
.bay — Casio
.crw, .cr2 — Canon
.dng — Adobe
.dcr, .kdc — Kodak
.erf — Epson
.3fr — Hasselblad
.mef — Mamiya
.mrw — Konica Minolta
.nef, .nrw — Nikon, Nokia
.orf — Olympus
.ptx, .pef — Pentax
.raf — Fujifilm
.raw, .rwl, .dng — Leica
.raw, .rw2 — Panasonic
.r3d — Red One
.srw — Samsung
.x3f — Sigma

Көрүнүшү боюнча айырмаланганы менен, баардыгы Raw файлдардын катарына кирет.

Биз азыр Nikon брендинин .NEF кеңейтмесиндеги файлы менен JPEG кеңейтмесиндеги файлын айлып эксперимент жүргзүп көрөбүз. Анан, JPEG форматы менен болгон айырмачылыгын аныктайбыз.

Төмөнкү сүрөттөр бир эле сүрөттүн өзгөртүүгө учурабаган эки түрдүү копиясы. Сол жагында RAW (.NEF), ал эми оң жагында болсо, камералык JPEG:

RAW файлынын өзгөчөлүгү, ал камералык тазалоодон өтпөйт.

Контентчи

© 2024 Контентчи