Mozilla'нын кыргыз тилин таануучу краудсорсинг системасы. Машинелер кыргызча сүйлөйт.