Mozilla'нын кыргыз тилин таануучу краудсорсинг системасы. Машинелер кыргызча сүйлөйт.

Контентчи

© 2024 Контентчи