Black Post template

kong-fu-panda-kontentchi-cover

Жөн гана режиссёрдук комментарийлери бар мульфильмдерди карап отуруп, мультипликаторлор канчалык фанатиктүү келээрин түшүнөсүң. Мен бүгүн Кунг-фу Панда'дан, мүмкүн сиз байкабай калган, пасхалкалардын жана жөн гана кызыктуу учурлардын жыйнагын түзөм.

Каз (Понун атасы) мультфильмде панданын көлөкөсү түрүндө пайда болот.

1

Мультфильмдин башынан акырына чейин «По жана тепкичтер» деген тамаша күчүндө болот. Айтмакчы, ушул эки чочко кийин дагы бир пасхалкада катышат.

2

Майрам жана "бештин" аткаруусу күн тийген аянтта өтөт. Ал эми — По ал убакта көлөкөдө.

3

"Бештин" көрсөтүүсүнө Понун түшүү ыкмаларын ойлоп табууда бардык сценаристтердин командасы иштешкен.

4

Акырында фейерверк менен болгон ыкма тандалып алынган. (Ал Мин династиясынын жетекчиси жөнүндө шаардык дастанга шилтемеси бар)

5

Ууг-вей Ажыдаар Жоокери деп, По жерге түшкөнгө чейин эле, түз жолборсту көргөзүшү керек эле. Бирок, кийинчерээк жанытма калтырып, сценаны кайра тартышкан.

6

Таи-Лунгдун түсү — көгүлтүр, оң күчтөрдүн түсү — саргылт жана кызыл. Тынчтык жана акылмандыктын түсү болсо — жашыл. Ал эми көк түскө дагы көңүл чөгүү жана айласыздыктын сценалары боелгон. Кийики жолу көрүп жатканда, кайсыл эпизод кандай тондо тартылганына көңүл бургула.

7-1

7-2

7-3

Түрмө болсо, бош асканын ичиндеги Улуу Кытай дубалы түрүндө тартылган.

8

Көптөгөн кадрларда акупунктура кездешет. Тай-Лунг дененисинин белгилүү жерлерине басып, булчуңдарын кыймылдатпай турган атайын чопкут менен бекитилген. Ал кантип сөөктөрүн кычыратканы эсиңердеби?

9

По кокусунан каркыранын бөлмөсүнө киргенде, ал баарынын бөлмөлөрүнө кирет, ал эми Беш болсо андан ар кандай шылтоолор менен качат деп башында пландалган болчу. Мисалы жаачы эч ким жок болгондой жашынып алып, чегирткече ышкырмак.

10

Ууг-вей капаланган Пого жарык алып келет. Эгер байкаган болсоңор, түзмө-түз мааниде дагы — ал Пого чыракты калтырат.

11

Абактын ар бир “деңгээли” алгач кызыл шамдардын түсүнө жуулган, бирок Тай-лунг аны «өткөндө», деңгээл кара болуп чыга келет.

12

Бул жерде үн режиссёрлор кармана албай кетип, белгилүү «Вильгельм кыйкырыгын» кошуп жиберишкен.

13

Бир убакта, сценаристтер Тай-лундун мотивациясын ушунчалык жакшы жазып, көрүүчү, ал адилетсиздикти көргөнсүп ага жан тарта баштаганын түшүнүшкөн. Ошондуктан, түрмөдөн качуу сценасында бул кыргынды уюштурууга туура келген.

14

Тай-лунг түрмөдөгү баардык душмандары талкаланганга чейин, жөн гана ырылдайт, бирок, оозунан эч бир сөз чыгарбайт. Бул аны убактысы келгенче мерездендирип, анын ырайымсыз жырткыч келбетин күчөтүү үчүн кылынган.

15

Жаш Тай-лунг курчакты урганда, куурчак тамга тийип, жанында турган түркүктөн алебарда кулап түшөт. Ал эми ошол эле кылыкты жолборс кылганда, курал жөн гана бурулуп калат. Бул болсо, Жолборс күчү боюнча кичине алсызыраак деген дагы бир кыйытма.

16_slide-1
16_slide-2

Ууг-вейдин кетүү эпизодунда мультфильмдин биринчи жарымын толук түшүндүрүп турган, байкалбаган бир учур бар. Мына бул:

Ташбака чебер Тай-Лунгдун качып кеткендиги тууралуу кабарга Шифудан кем эмес таң калып турат жана ал эмне кылып салганын капысынан түшүнөт. Чынында, анда эч кандай көрүү болгон эмес, өзүнүн "кетүүсүнө" чейин Ажыдаар Түтүгүн жеке түрдө тапшырып (анкени билген, эгер муну Шифуга таштаса, ал кимге гана тапшырып салмак) жана Шифуну чыныгы Ажыдаар Жоокерин өстүрө алышына ынандырыш үчүн бул окуянын барын ал өзү токуган. Кандайдыр бир мааниде, бул, бир нерсенин аткарылышы үчүн ага ишенүү гана жетиштүү экенин көргөзүп турат.

Айтмакчы, шабдаалы Кытайда өлбөстүктүн символу болуп саналат. Ошондуктан, ооба, урматтуу көрүүчү, Ууг-Вей өлгөн жөк, ал "кетти"
18

Сценарийде белигилүү жүрүш жазылган болчу. Ал боюнча Бештин баары шаттанып, күлүшү керек эле, ал эми Тай-Лунгдун качуусу тууралуу оор кабар, аларды күтпөгөн жерден кармамак. Бул сцена(дасторкондогу) тартылган, бирок узак убакыт бою сюжет үчүн эң эле күлкүнүчсүз тамаша болуп келген. Акырында, бирөндө По мастер Шифуну туурап жана өзүн шылдыңдап жатканын көргөзүү идеясы жаралган. Окуяны кайра тартышкан, ал дароо эле абдан күлкүлүү окуя болуп чыга келген. Тесттик көргөзүүлөрдө балдар мүнөттөп тынчтана алышкан эмес.
19

Эң эле көп жолу кайра кайра тартылып, жыйынтыгында акыркы болуп тартылган сцена - Ууг-Вей жаңы эле кеткенден кийинки По менен Шифунун сүйлөшүүсү. Диалог бир нече жолу кайра жазылган. Понун(мектепте калуу) жана Шифунун(панданы кетирүү) мотивдери кокустан алмашып калаарын ачык-айкын далилдөө(көргөзүү) аябай оор болгон.
20

Шифу буга чейин шпагаттын машыгуусуна жылдар кетээрин билдирет. Кухняда По мыкты шпагатта отурат. Шифу өзүнүн машыктырууга болгон мамилесин кайра карап чыгууга мажбур.
21

Шифу, тике мааниде “Out of the box” чечимди кабыл алат да, панда менен машыгууларды, залда эмес, кунг-фу өрөөнүндө өткөрөт.
22-1

Башындагы Понун түштөрү атайын үчөлчөмдүк реалдуулуктан кескин айырмаланып турган, экиөлчөмдүү, ачык аниме түрүндө жасалган. Ал эми По Шифу менен машыгып жатканда экиөлчөмдүү менен үчөлчөмдүү анимация акыры айкалышат. Анын түштөрү чындыкка айланат
23

Драка за пельмешки планировалась центральным эпизодом мультфильма. Её сняли настолько круто, что на некоторых просмотрах зрители аплодировали после фразы «Я не голоден».
24

Долгое время Шифу презрительно зовёт По “пандой”. Первый раз он обращается к нему по имени лишь вручая Свиток Дракона. Забавно, что с точки зрении биологии мастер Шифу сам является пандой
25

Өрөөндү бошотуу учурунда эки чочко "өтө манилүү" нерсе катары араба менен таш итти сүйрөп баратканын көрүүгө болот
26

Акыркы согуш мульфильм кайсыл жерде башталса, ошол жерден бүтөт - кесме кафесинин кире беришинде
27

В одном из вариантов конца битвы Тай Лунг пробивал несколько стен и оказывался в комнате По. Осознание, что его запинал не мастер, а фанат кунг-фу, должно было его окончательно добить. Но потом сценаристы решили таки показать результат использования Пальца Уси.
28

Сценаристы специально убедили Дастина Хоффмана, что мастер Шифу умрет в конце. Тот купился и озвучивал его умирающим. Настолько реалистично, что некоторые зрители поверили.
29

Мульфильмдин эң башында, биз Понун кадрда буту башы болуп жатканын кездештиребиз. Аягында болсо, дагы эле буту башы болуп жатканын көрөбүз.
30_slide-1

30_slide-2

Чтобы поблагодарить всех, кто принимал участие в работе на мультфильмом, титры были сделаны в виде двумерной анимации — хроники последующих событий с участием всех героев. Так, например, именно в титрах можно увидеть как обезьяна прячет печенья на верхней полке,
31

По кафеде иштөөнү улантып жатканын(албетте дүйнөнү сактоо менен алектенбей турган учурда), анын атасы болсо, чебер Шифуну утуп, өзүнүн Маджонгдо ойноо чеберчилигин дагы бир жолу көргөзүп атканын,
32

кантип По миң жылдан бери жашырылып келген түтүкчөнүн сырын баарына көргөзүп жатканын,

33

По сындырган вазаны кайра чаптап жаткандарын

34

жана Понун, акыры, өзүнүн фигурасын бештин катарына кошуп жатканын көрсө болот

35

Титрлеринен кийин кичинекей сцена бар, анда Ууг-вей отургузузган, жаңы шабдалы дарагы өсүп чыгат.

36_slide-1

36_slide-2

Мыкты! Сиз Контентчиге ийгиликтүү катталдыңыз.
Great! Next, complete checkout for full access.
Кайта кош келдиңиз! Сиз ийгиликтүү кирдиңиз.
Ийгилик! Сиздин аккаунтуңуз толук активделди, эми сизге баардык контент жеткиликтүү.